Vplyv spánku na zdravie

Vplyv nedostatku spánku na fyzické zdravie

Nedostatok spánku má zásadný vplyv na naše fyzické zdravie. Stále viac štúdií potvrdzuje, že nedostatok spánku môže mať vážne dôsledky na našu celkovú pohodu. Jeden z najužších vzťahov medzi nedostatkom spánku a fyzickým zdravím sa týka imunity. Nedostatok spánku môže oslabiť imunitný systém, čo zvyšuje náchylnosť k chorobám a infekciám. Okrem toho môže mať nedostatok spánku vplyv aj na metabolizmus a hmotnosť, keďže ovplyvňuje hormóny zapojené do regulácie hladiny cukru v krvi, čo zase môže zvýšiť riziko ochorení srdca a cukrovky.

Vplyv kvality spánku na duševné zdravie

Vplyv kvality spánku na duševné zdravie

Dôležitosť spánku na naše fyzické a duševné zdravie je neodškriepiteľná. Avšak nie len dĺžka spánku, ale aj jeho kvalita má významný vplyv na našu celkovú pohodu. Nedostatok kvalitného spánku môže mať vážne následky na našu duševnú pohodu. Štúdie ukazujú, že nedostatok hlbokého spánku môže zvýšiť riziko depresie, úzkostných porúch a iných duševných problémov.

Kvalitný spánok je potrebný na regeneráciu mozgu počas noci. Chýbajúci hlboký spánok môže viesť k zvýšenej podráždenosti, neschopnosti koncentrovať sa a zníženej schopnosti riešiť stresové situácie. Nedostatok spánku môže tiež ovplyvniť schopnosť pamätať si informácie a učiť sa nové veci, čo má priamy vplyv na našu duševnú pohodu.

Preto je dôležité venovať pozornosť nielen dĺžke spánku, ale aj jeho kvalite. Zlepšenie kvality spánku môže mať pozitívny vplyv na naše duševné zdravie a celkovú pohodu. Rôzne techniky relaxácie a vytváranie vhodného prostredia na spánok môžu pomôcť zlepšiť kvalitu spánku a tým aj zmierniť negatívne duševné dôsledky nedostatku spánku.